αναζητάω


αναζητάω
αναζητάω / αναζητώ, αναζήτησα βλ. πίν. 58 και πρβλ. αναζητώ

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αναζητώ — αναζητώ, αναζήτησα βλ. πίν. 73 και πρβλ. αναζητάω Σημειώσεις: αναζητώ : η κλίση κατά το θεωρώ είναι σπάνια και χαρακτηρίζει κυρίως επίσημο ύφος λόγου. Αντίθετα, στην παθητική φωνή επικρατεί η κλίση κατά το θεωρούμαι, με σπάνια την κλίση κατά το… …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής